”Och vad gör du då?”

”Vad gör du då?” Beroende på tillfälle och humör kan det vara både den roligaste och den jobbigaste frågan att få – och det finns för det mesta både korta och långa svar att ge. Men här kommer vårt, lite längre, försök till förklaring på frågan:

Vad gör ni då?

• Vi talartränar chefer och nyckelpersoner inför större framträdanden.

• Vi tränar personer på alla nivåer att kommunicera och presentera på ett sätt som inspirerar, inger förtroende och får andra att vilja agera på det som sägs.

• Vi tränar personer på alla nivåer att stärka sina personliga varumärken och öka sitt inflytande, till exempel som en del av ett talang- eller ledarskapsprogram.

• Vi hjälper chefer att bli tydliga och synliga genom Executive branding. Vem är du som chef? Vad har du för ledarskapsfilosofi? Vilket avtryck vill du lämna?

• Vi hjälper team att öka sitt inflytande – att gå från att vara en ”bra att ha-funktion” till att uppfattas som en viktig del av affären.

• Vi hjälper till att identifiera företagets, teamets eller individens syfte och hjärtefrågor, och att hitta historierna som stärker varumärket.

• Vi genomför workshops och seminarier för att hitta och definiera innebörden av era värderingar och hur dessa ska visa sig i attityder och beteenden.

• Vi föreläser om våra ämnen för företag, organisationer och nätverk av olika slag.

Varför gör vi då detta?

Det var länge sedan företag kunde slå konkurrenterna baserat på rationella produktfakta eller ett inarbetat varumärke. Idag är det mer abstrakta saker, som upplevelser och känslor, som gör företag till vinnare. Det handlar om identitet, vision, värderingar, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Det handlar om att skapa förutsättningarna för fler affärer och ökad lönsamhet. Det handlar om att trivas, att utvecklas och att prestera – tillsammans.

Vi hjälper helt enkelt företag att stärka sin konkurrenskraft genom insatser inom kommunikation, ledarskap och personal branding. Tänk dig att du har en ledarskapskonsult i ena handen och en varumärkes- och kommunikationsstrateg i den andra. Sammanför dem och du har InnerBrand. Vi använder metoder från båda världarna för att stärka individen, teamet, företaget och varumärket.

Vi menar att det inte längre går att tänka varumärke och människor som två separata spår, de hänger ihop. För det är människorna som bygger kulturen och kulturen är varumärket. Och vi gör affärer med människor – inte med företag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *