Coaching Expats to success!

Being a leader is a real challenge, we can probably all agree on that. But imagine being a leader in a foreign country, where you may not know the language or the cultural and social codes. When it comes to international relocations, expatriates often don’t truly know what to expect until they’re in the thick …
Läs Mer

Tre saker att tänka på i ditt ledarskap av Generation Y

Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar, och som vi alla vet så ställer förändring krav på anpassning. Idag är det arbetstagarnas marknad, arbetssökande och anställda väljer företag i minst lika stor utsträckning som företagen väljer sina anställda. Att bara ha ett arbete att gå till, räcker inte längre för många. Man vill arbeta i ett företag som …
Läs Mer

Executive branding – ditt chefsvarumärke är viktigt!

Som ledare i dagens föränderliga värld är ditt chefsvarumärke oerhört viktigt. Tydliga ledare som står för väl definierade värderingar, och som kan kommunicera mål och mening på ett inspirerande sätt, är en viktig framgångsfaktor för alla företag – inte minst idag när osäkerheten på arbetsmarknaden är stor. De flesta av oss längtar efter tydliga förebilder. …
Läs Mer

Kompis till en kompis – ditt nya nätverk

Vi är alla väl medvetna om att nätverket kring oss är värdefullt. Att vara duktig på att nätverka är en viktig färdighet för att lyckas professionellt – men nätverkandet går i själva verket ännu djupare och handlar inte bara om att skapa nya kontakter. Det ger också förutsättningar för innovation, karriärutveckling och affärsframgångar.  I nya …
Läs Mer

Få roligare på jobbet!

Vi pratar mer och mer om arbetsglädje idag, att ha ett roligt och utvecklande jobb ligger högt på de flestas agenda. Ute på företagen börjar man förstå att det är medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen som ligger till grund för hur man trivs och presterar, och i förlängningen hur bra det går för företaget. Ledarskap och …
Läs Mer

Fem misstag som kan förstöra din karriär

Vi gör alla misstag, det ligger i människans natur. (Och den som till äventyrs inte begår några misstag utmanar sannolikt inte sig själv tillräckligt mycket.) Misstag är grunden i all utveckling och det är, tycker vi, ofta misstagen som ger de mest intressanta historierna och lärdomarna. Misstag är helt enkelt en naturlig del av livet …
Läs Mer

Har du hittat din passion?

Idag pratas det mycket om att man ska göra det man brinner för och att man ska följa sin passion. Det pratas om värderingar och om att hitta sitt syfte. Om att bidra. Och vi håller helt med om detta, vi pratar själva om det här mest hela tiden. Vi menar att grunden till ett …
Läs Mer

Power to the people!

Vi har ett kul jobb! Faktum är att det aldrig har varit roligare än nu. Vi brinner för ett humanistiskt näringsliv, där strålkastarljuset riktas mot människorna och deras betydelse för framgång. Och just nu händer det mycket på den fronten. En av anledningarna är så klart att gamla tiders arbetssätt där alla har en tydligt …
Läs Mer

5 områden att hålla koll på om du vill bli en bättre ledare

Året är snart slut och det är dags att göra någon form av bokslut över hur året har varit. Förhoppningsvis är budgeten tagen och affärsmålen uppnådda – och då är det dags att fundera över hur ledarskapet har sett ut. Som chef bör ditt ledarskap vara under ständig utveckling och det är viktigt att du …
Läs Mer

Så får du större inflytande på jobbet

Många av oss har nog, vid ett eller annat tillfälle i vår karriär, känt ett visst mått av frustration och stagnation – att vi inte riktigt kommer någonstans. Kanske beror det på att våra idéer inte vinner gehör, att chefen inte lyssnar eller att vi inte får jobba med det vi tycker är roligt att …
Läs Mer